Wjazd na Ukrainę a SARS-CoV-2

Studia lekarskie na Ukrainie
Osoby studiujące na Ukrainie mogą być spokojni jeśli chodzi o możliwości podróżowania przez granicę w czasie pandemii. Jednak wszyscy wjeżdżający na terytorium Ukrainy muszą mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne, które uwzględnia koszt leczenia Covid-19 i koszt kwarantanny, a ubezpieczenie to musi być aktualne aktualne przez cały pobyt.

Od 4 sierpnia 2021 roku na terytorium Ukrainy mogą swobodnie wjeżdżać:

  • osoby zaszczepione szczepionką przeciw Covid-19 (dozwoloną przez WHO) i posiadające uwierzytelniający to dokument (zaświadczenie o szczepieniu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny),
  • osoby zaszczepione pierwszą dawką szczepionki i posiadające zaświadczenie 063-0 o jej przyjęciu,
  • osoby, które przy wjeździe na terytorium Ukrainy przedstawią negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2.

Zapoznaj się z dokumentami wymaganymi w czasie rekrutacji i zdobądź wymarzony zawód: Studia lekarskie na Ukrainie