Rekrutacja na studia medyczne

Wymagania formalne co do złożonych w procesie rekrutacyjnym dokumentów są ścisłe. Muszą one być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego i razem z wersją polską przesłane na adres naszej firmy. Studia medyczne na Ukrainie Kolejnym etapem jest zrobienie tłumaczeń i odpisów notarialnych już po przyjeździe na miejsce.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym przeprowadzaniem kandydatów przez cały proces rekrutacyjny na wyższe uczelnie medyczne na Ukrainie. Pomagamy wyrobić niezbędne dokumenty, przygotowujemy do egzaminu wstępnego, wyrabiamy wizę i ubezpieczenie. Dodatkowo pokrywamy koszty opłat rekrutacyjnych i załatwiamy niezbędne formalności. Pomagamy też w zakwaterowaniu przed egzaminem wstępnym i znajdujemy studentowi mieszkanie na czas roku akademickiego. Zajmujemy się również późniejszą opieką nad studentem i utrzymujemy z nim stały kontakt.

1. Etap I rekrutacji

Dokumenty, które należy przygotować:

  • pierwsza strona paszportu,
  • świadectwo maturalne,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet.

Wymienione dokumenty muszą być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego.

2. Etap II rekrutacji

Resztę dokumentów przygotowują Państwo po zatwierdzeniu dokumentów z etapu I przez uczelnię. Razem z tłumaczeniami dostarczyć należy:

  • akt urodzenia
  • apostille do matury i do świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • negatywny wynik badania HIV,
  • 12 zdjęć 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm oraz jedno zdjęcie na płycie CD,
  • wypełniony formularz rekrutacyjny.
Studia lekarskie na Ukrainie
Wiza i ubezpieczenie medyczne przywozimy do Polski i wysyłamy na adres aplikującego. Musi się on z dokumentami udać się do Konsulatu Ukrainy, aby wyrobić wizę studencką. Czas oczekiwania wynosi od 1 do 3 dni.
Kolejnym etapem jest egzamin wstępny. Kandydat przyjeżdża na Ukrainę (doskonałe połączenia autobusowe i kolejowe z Polski), odbieramy go na miejscu i kwaterujemy w hotelu.
Reszta formalności dopełniana jest przed egzaminem.

Jesteśmy z kandydatem przez cały ten proces, odpowiednio kierujemy kolejnością wszystkich etapów, pomagamy we wszelkich niezbędnych czynnościach. Naszym zadaniem jest zminimalizowanie wszelkich trudności w przebiegu procesu rekrutacyjnego i także później, w czasie całych studiów.

Zobacz również:
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie